Flower Workshop


BOOK BOX BOTTLE

How to decorate your gift with FLOWERS!

เวิร์คชอปการจัดดอกไม้กับร้านดอกไม้เรือนบุษบา

หลังจากที่มีผู้สนใจสอบถามกันมามาก ทางร้านดอกไม้เรือนบุษบาขอนำเสนอเวิร์คชอปการจัดดอกไม้ พร้อมการสอนเทคนิคในการจัดดอกไม้ที่มีสไตล์ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เองในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มเวิร์คชอปแรก ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้กับของขวัญชิ้นพิเศษด้วยดอกไม้เพื่อเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้รับ

เวิร์คชอป “การตกแต่งของขวัญด้วยดอกไม้” จะเป็นการสอนการตกแต่งดอกไม้ 3 ดีไซน์บน กล่องของขวัญ, ขวดไวน์ และหนังสือ* ทางร้านจะจัดเตรียมดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัด พร้อมของว่างและเครื่องดื่ม ให้ และผู้เข้าร่วมจะต้องนำกล่องของขวัญ, ขวดไวน์ และหนังสือสำหรับตกแต่งมาเอง

สถานที่ ร้านดอกไม้เรือนบุษบา, อโศก คอร์ต, 16 สุขุมวิท 21 (ถนนอโศกมนตรี)

วันที่ เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-14.00

ค่าเรียน 1,200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 661 7767-8 หรือ
email: rbbflowershop@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ruernboossaba.com
http://www.facebook.com/rbbflowershop

boossaba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: