ไอเดียดอกไม้ในภาชนะสแตนเลส


สับดาห์นี้กับไอเีดียง่ายๆ คุณสามารถทำไ้ด้เองอย่างรวดเร็วแต่ช่วยเติมความสดชื่นได้

Daily Flower แนะนำการจัดดอกไม้ในภาชนะสแตนเลสโดยใช้หลอดต่อน้ำกับดอกกุหลาบ 4-5ดอกเล็กๆ ก้านบางๆ ที่สามารถใส่เข้าไปในหลอดเดียวกันได้
หมั่นเติมนำ้ในหลอดทุกวันเพราะดอกไม้หลายดอกจะแย่งกันดูดน้ำ

วางลูกตีนเป็ดน้ำทับหลอดน้ำเข้าไประหว่างรอยแยกของลูกตีนเป็ดน้ำ

เท่านี้ก็ได้ดอกไม้เก๋ๆเติมสีสันและความสดชื่น

boossaba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: