ไอเดียดิสเพลย์ไม้ดอกไม้ประดับเล็กๆ

หาไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้
ตัดตกแ่ต่งแล้ว ที่เหลือนำมาใช้ประโยชน์
ด้วยการจัดวางในถาดขนม

ติดตามไอเดียเก๋ๆสัปดาห์หน้านะครับ
boossaba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: